Vissza az elejére

Foglalkozás-egészségügy

 

A jelenleg hatályos törvény értelmében (1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény) minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (üzemorvost) köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára.

Felismertük, hogy egy speciális területen, a munkaegészségügy területén- is szolgáltatunk, s ránk is a piac törvényei vonatkoznak. Szolgáltatóként csak valós igényeket lehet kielégíteni, s megítélésünk az ügyfeleink megelégedettségén múlik.

Megítésélünk szerint a munkáltató érdeke, hogy munkavállalói a munkaidőben egészségesen, jó hatásfokkal dolgozzanak, a betegség miatti munkaidő kiesés mind kevesebb legyen.

A munkavállaló érdeke, hogy legyen lehetősége egészségügyi problémáival munkahelyének megtartását nem veszélyeztetve orvosi ellátáshoz jutni.

 Az egészségügyi szolgáltató érdeke, hogy partnercégeik és munkavállalóik szolgáltatásukkal elégedettek legyenek és szolgáltatásukat továbbra is igénybe vegyék.

 Meg kellett láttatnunk, hogy az egészség érték, melynek megőrzése, fejlesztése, helyreállítása nem csak az egyén, a munkahely, az egészségügyi szolgáltató érdeke, hanem össztársadalmi érdek.

 Meg kellett találnunk azt a láncszemet, mely a piac szereplőit szorosan összekapcsolja. Ez a láncszem, a közös érdek volt. Profitorientált partnereink tudták, hogy az idő pénz, a munkahelytől távoltöltött idő elveszett pénz.

Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) szolgáltatásaink:

 • a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése, és az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,
 • a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciónak kitett esetek kivizsgálása,
 • a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,
 • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,
 • munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás,
 • az egyes foglalkozási csoportokra előírt időszakos orvosi vizsgálatok elvégzése,
 • a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartásának vezetése,
 • a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálata,
 • foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálása, a speciális vizsgálatok és a jogszabályban rögzített eljárások lefolytatása,
 • a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségeknek való elégtétel.

 

A foglalkozás-egészségügyi szakorvosunk közreműködik

 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
 • foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában,
 • az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
 • a munka és egészségvédelmi szemléken megbízó telephelyén,
 • a katasztrófa-megelőző,-elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
 • részt vesz a közegészségügyi-járványügyi szemléken, munkahelyi kockázatbecslésben,
 • a védőoltások megszervezésében (influenza, hepatitis, kullancs-encephalitis ellenes).

 

 

 
 

Állás, karrier lehetőség Kecskemét

Bővebben